O projekcie

street

Fot. Michael Perez/Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)

Współtworzymy kolekcję środkowoeuropejską w ramach cyfrowego repozytorium publikacji do studiów klasycznych prowadzonego przez Bibliotekę Uniwersytecką w Heidelbergu.

Projekt umożliwia bezpłatne i trwałe publikowanie w internecie literatury naukowej (czasopism, artykułów i książek) według zasad otwartego dostępu, który gwarantuje dotarcie do dużej liczby czytelników. Każda praca jest archiwizowana pod stałym adresem oraz indeksowana przez popularne wyszukiwarki (np. Google, Google Scholar), a także różne bazy i programy, w tym m.in. „Publish or Perish”. W ciągu ostatniego roku heidelberskie zbiory online odnotowały ponad 5 mln odwiedzin ze 152 krajów

Najnowsze publikacje

Książki i artykuły

street

Kazimierz Michałowski, Palmyre. Fouilles polonaises, 3 (1961), wyd. 1963

Książki i artykuły publikowane są jako kolekcja tematyczna Propylaeun-DOK Central and Eastern Europe. Sukcesywnie udostępniane są prace wybitnych badaczy:

  • prof. Kazimierza Michałowskiego (1901–1981)
  • prof. Stanisława J. Gąsiorowskiego (1897–1962)
  • prof. Jerzego Kolendy (1913–2014)
  • prof. Anny Sadurskiej (1924–2004)
  • prof. Tomasza Mikockiego (1954–2007)
  • prof. Janusza A. Ostrowskiego
  • prof. Elżbiety Jastrzębowskiej
  • prof. Włodzimierza Godlewskiego
  • prof. Ewy Wipszyckiej
  • prof. Małgorzaty Dąbrowskiej

Serie i czasopisma

Pytania i odpowiedzi

W jakich serwisach indeksowane są publikacje?

Biblioteka Uniwersytecka w Heidelbergu zapewnia indeksowanie m.in. w następujących serwisach:

Czy mogę ponownie opublikować materiały udostępnione w repozytorium?

Autor zachowuje wszelkie prawa do dysponowania swoimi utworami. Naukowcy, którzy publikują w Propylaeum-DOK, udzielają Bibliotece Uniwersyteckiej w Heidelbergu jednorazowej, niewyłącznej licencji na wykorzystanie publikowanych materiałów, co pozwala im w późniejszym czasie ponownie je wykorzystywać w dowolnym celu.

Jak cytować publikacje z repozytorium?

Materiały dostępne on-line można cytować tak samo jak publikacje drukowane. Każdy dokument w repozytorium otrzymuje Jednolitą Nazwę Zasobów (Uniform Resource Name, URN), która gwarantuje niepowtarzalną i trwałą identyfikację dokumentów elektronicznych, niezależnie od miejsca ich przechowywania. Po linku powinno się podać datę dostępu.

Czy mogę modyfikować lub usunąć swoje publikacje? Jak długo będą dostępne on-line?

Staramy się nie modyfikować ani nie usuwać materiałów, aby – podobnie jak to się dzieje w przypadku publikacji drukowanych – zapewnić ich jak największą autentyczność i stabilność. Raz opublikowana praca może zostać usunięta na wyraźne życzenie autora. Jeśli chciałby on dokonać zmian, kolejna wersja zostanie zamieszczona jako oddzielny utwór, podobnie jak to ma miejsce w przypadku nowej edycji przy konwencjonalnym wydaniu drukiem. Będziemy dokładać wszelkich starań, by materiały mogły być przechowywane trwale; obecnie dajemy ograniczoną, 5-letnią gwarancję.

Jak się odbywa indeksowanie słów kluczowych?

Wszystkie publikacje są indeksowane z wykorzystaniem poddanych rygorom terminologicznym słowników słów kluczowych (Schlagwortnormdatei SWD) oraz Klasyfikacji Dziesiętnej Deweya (KDD). Indeksowanie według haseł przedmiotowych przeprowadzają pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej w Heidelbergu. Autorzy mogą zaproponować hasła przedmiotowe – dowolne lub oparte na zasobie słownika SWD. Ponadto materiały indeksuje się według: przedmiotu, kraju, rodzaju dokumentu oraz instytucji.

Jakie formaty plików są archiwizowane w repozytorium?

Preferowanym formatem jest PDF (Portable Document Format) z funkcją OCR (Optical Character Recognition), która pozwala na wyszukiwanie w zawartości publikacji dowolnych znaków. Z uwagi na dużą liczbę publikacji tekst wytwarzany przez programy do OCR nie jest poprawiany.

Jakiej technologii używa Propylaeum-DOK?

Repozytorium bazuje na rozwinięciu systemu OPUS (Online Publications Organization of the University of Stuttgart), opracowanego na Uniwersytecie w Stuttgarcie, który jest dostępny bezpłatnie dla wyższych uczelni. System OPUS jest stosowany na wielu uczelniach technicznych i uniwersytetach jako podstawowa platforma publikacji elektronicznych. Oprogramowanie spełnia wewnętrzne i międzynarodowe standardy przewidziane dla serwerów Open-Access. Za rozwój oprogramowania systemu OPUS odpowiada Centrum Obsługi Bibliotek Badenii-Wirtembergii (Bibliotheksservicezentrum Baden-Württemberg).Serwer zapewnia i utrzymuje Biblioteka Uniwersytecka w Heidelbergu. Codziennym tworzeniem kopii zapasowej
materiałów udostępnianych on-line oraz bazy zajmuje się centralny system kopii zapasowych Uniwersytetu w Heidelbergu, zarządzany przez Uniwersyteckie Centrum Komputerowe.

Czy dostępny jest druk na życzenie?

O ile autor wyraził zgodę, w ramach usługi druk na życzenie (print on demand), może zostać przygotowany wydruk materiałów, który obsługuje Epubli. Wszystkie koszty ponosi zamawiający. Informacja o tym, czy dany dokument może zostać wydrukowany na życzenie, widnieje pod jego opisem bibliograficznym.

Partnerzy i mecenasi

Biblioteka Uniwersytecka w Heidelbergu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Muzeum Narodowe w Krakowie
Polska Akademia Nauk Komitet Nauk o Sztuce
Uniwersytet Warszawski

Użyteczne linki i lektury

street

Krzysztof Siewicz, Otwarty dostęp do publikacji naukowych. Kwestie prawne, Warszawa 2012